Nieuwsarchief
Bezwaarschrift wasstraat Duifhuisweg
14 March 2013 - Nieuwsbericht [jan koopmans ]

Geachte voorzitter en leden van de bezwarencommissie, geachte aanwezigen, 

Inleiding

Namens de families Habets, Bruinsel, Harte, Hansen, Snoodijk, Hoenderop, van Mourik, van der Maas, Schuurmans, van den Berg, Meijer, Ketting, van Dinther, van de Kreeke, Lendway, van de Linden, Deenen, Blom, van der Pols en SchŁller, Visser, Koehler, Zhang, Koot en Venekamp wonende op de Nachtegaal en de families van der Laan, van der Poel, Konings, Geertsema, Flaes, Millecam, Hoogstad, van Hengel, Margroe en van Stee, wonende op de Plevier wil ik u vertellen waarom wij bezwaar maken tegen de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een wasstraat met toebehoren aan de Duifhuisweg 1, in de groene strook van de woonwijk Boomgaardshoek. 

Wij worden dagelijks geconfronteerd met grote aantallen verkeersbewegingen op de Duifhuisweg, qua drukte ook wel het broertje van de Groene Kruisweg genoemd. Daarnaast ervaren wij dagelijks storende geluiden en stank afkomstig van het tankstation. De Duifhuisweg en het tankstation zijn een feit. Wij als bewoners, hebben er mee moeten leren leven. Dit neemt niet weg dat wij het tankstation als een belasting van onze woonomgeving en als aantasting van ons woonplezier ervaren. 

Uitbreiding van het tankstation met een wasstraat zo dicht op onze  woonwijk zal naar onze mening ontegenzeggelijk leiden tot een ernstige aantasting van onze woonrust. Het belang van een gezonde, geluidsluwe en prettige woonomgeving voor de bewoners, wordt door de  deelgemeente Hoogvliet onderschreven. Een wasstraat hoort  thuis op een industrieterrein en niet in de directe omgeving van woonhuizen. 

1.  Geluidsoverlast en veiligheid

1.1  Wij hebben geen idee wat voor soort wasstraat men wil plaatsten. Als dit een systeem met roldeuren wordt, houdt dat het volgende in. Wanneer er 7 wasbeurten per uur plaatsvinden, gaan de roldeuren 14 keer per uur open. Dit betekent per dag 196 keer. Op weekbasis 1.372 keer.

1.1.1 Het tankstation is namelijk 7 dagen per week geopend van 7.00 uur tot 21.00 uur.

1.1.2 Tevens heeft de eigenaar van het tankstation ons te kennen gegeven over een vergunning te beschikken om zelfs tot 23.00 uur `s avonds open te mogen zijn.

1.1.3 Ook kunnen de meeste wasstraatsystemen en stofzuigerinstallaties op eenvoudige wijze omgebouwd worden voor 24 uurservice.

1.2  We weten, van de eigenaar, dat de wasstraat een glazen gebouw zal worden. Glas is een materiaal dat geluid weerkaatst. De wasstraat staat op de tekening geplaatst onder de overkapping langs de Duifhuisweg. Dit betekent dat alle geluiden (tanken, autoradio`s, praten, stofzuigers, slaan met portieren en startende voertuigen) onder de overkapping weerkaatst worden tegen het glas en de overkapping waardoor dit geluid gericht  naar de woningen (en tuinen) worden verplaatst (het schotelantenne-effect).

1.2.1 Het geluid van de autostofzuigers, een gewone stofzuiger produceert 75 Db, is een uitermate vervelend geluid om dagelijks van Ďs ochtends vroeg tot 's avonds mee te worden geconfronteerd. Wij vrezen uit ervaring met de tankbeurten dat de autoradio's die hierbij worden aangezet (of niet worden uitgezet) de overlast verder zullen gaan versterken. De eigenaar van het tankstation heeft zich al uitgesproken zich niet te kunnen of willen bekommeren over  de overlast die de klanten van het tankstation veroorzaken.

De wasinstallatie zou voldoen aan alle geluidsnormen, echter dient er naar onze mening ook rekening te worden gehouden met de bijkomend geluiden zoals de autoradio, het starten van auto's, het dichtslaan van portieren, de stofzuigers, het bandenspanningsapparaat ( 24 uur per dag, 7 dagen in de week) en de letterlijk te volgen gesprekken onder de overkapping.

1.2.2  Een geluidsonderzoek hoort deel uit te maken bij het verlenen van deze omgevingsvergunning.

1.2.3. Is er een geluidsonderzoek geweest?

1.2.4 Is er het bij verlenen van de omgevingsvergunning rekening gehouden met de belangen en de leefomgeving van de bewoners? 

1.3  De techniekruimte met de pompkast is gesitueerd naast de shop en daardoor dicht bij de woningen. De pompkast zal net als het aggregaat ongetwijfeld geluid veroorzaken.

1.3.1  De vraag is hoeveel, hoe vaak  en of deze pomp net als het aggregaat ook `s nachts zal aanslaan.

1.3.2  Onze vraag is welke chemicaliŽn en afval van gebruikte chemicaliŽn hier opgeslagen worden en welke gevolgen kunnen deze hebben voor de gezondheid en op het milieu.

1.3.3 Is er onderzocht welke mogelijke risico er zijn? 

1.4 De mogelijke plaatsing van een wasstraat heeft een aanzuigende werking op de verkeersbewegingen op de Duifhuisweg en zal wellicht een stroom wachtende klanten veroorzaken, wat een toename van overlast van draaiende motoren en autoradio`s zal geven.

1.4.2 De beschikbare ruimte is onvoldoende om bij, een door de eigenaar gewenste bezetting van 7 wasbeurten per uur om zowel tank als wasklanten parkeerruimte te bieden.

1.4.3 De nu al onoverzichtelijke in en uitritten van het tankstation, in combinatie met het drukke verkeer op de Duifhuisweg,  zullen door de mogelijke bouw van de wasstraat leiden tot nog meer verkeersonveilige situaties.

1.4.4 Heeft er  onderzoek naar de verkeersveiligheid van de huidige en toekomstige situatie plaatsgevonden? 

1.5  Hoe verhoudt de wasstraat zich met de  gevarencontour van het tankstation 

1.6  Is er een legionella risico en beheersplan? 

Overige vragen 

2.  Is er een onderzoek naar de nulsituatie van de bodem gedaan?

3.  Waarom is er niet gekozen voor een maatwerkvoorschrift?

4.  Hoe verhoudt zich de zichtbaarheid van de winkel zich met de wasstraat? 

"Economische winst voor ťťn partij betekent het verlies van woon en leefplezier van 26 gezinnen"

Dank u wel voor uw aandacht.

 

...Terug